Parte mikologikoa

Ziza ekoizpenari buruzko estimaziozko informazioa ematen da, grafiko moduan emana, ziza espezie jangarri nagusiak azalduz.

Espezie horiek pagadi eta hariztietan hazten dira gehien bat, eta datuak ekoizpen mikologikoaren jarraipenetik datoz (transektoak), ziza-bilketaren sasoian, betiere.

1. Saltsaperretxiko beltza (Craterellus cornucopioides) 10%
2. Onddoak (Boletus gr. edulis) 5%
3. Tripakia (Hydnum repandum) 10%
4. Martxoko ezkoa (Hygrophorus marzuolus) 0%
5. Zizahoria (Cantharellus cibarius) 10%
6. Gorringoa (Amanita caesarea) 0%
7. Haritz onddoa (Leccinum quercinum) 0%
8. Gibelurdina (Russula gr. cyanoxantha) 5%
9. Ardotsua (Amanita rubescens) 5%
10. Onddo hankagorria (Boletus erythropus) 5%
11. Palometa (Tricholoma columbetta) 5%
12. Rozites (Cortinarius caperatus) 5%
13. Ilarraka (Clitocybe nebularis) 60%

Irakurketa

Kilogramo orduko produkzioaren kalkulua egiten dugu espezie jangarri bakoitzaren ale kopurua aurrez ezarritako batez besteko pisuaz biderkatuz. Batez besteko pisu horiek zenbatespenak dira, eta aldatzen ahal dira 100 g gorabehera espezie handienetan, hala nola, onddoak (Boletus gr. edulis);  35 g ertainetan, hala nola, ilarrakak (Clitocibe nebularis) eta gibelurdinak (Russula gr. cyanoxantha); 10 g espezie txikienetan, hala nola, ziza horia (Cantharellus cibarius) eta 5 g saltsa perretxiko beltza (Cratarellus cornucopioides).

0% = Hutsa: 0 kg/orduko
0 – 25% = Urria: 0,25 kg/orduko baino gutxiago
25 – 50% = Ez ugaria: 0,25-0,75 kg/orduko
50 – 75% = Ugaria: 0,75-1,25 kg/orduko
75 – 100% = Oso ugaria: 1,25-1,5 kg/orduko