Parte mikologikoa

Ziza ekoizpenari buruzko estimaziozko informazioa ematen da, grafiko moduan emana, ziza espezie jangarri nagusiak azalduz.

Espezie horiek pagadi eta hariztietan hazten dira gehien bat, eta datuak ekoizpen mikologikoaren jarraipenetik datoz (transektoak), ziza-bilketaren sasoian, betiere.

PARTE MICOLÓGICO 05/11/2021

La producción de setas continua en claro descenso de manera generalizada por todo el parque, hay menos diversidad de especies que las semanas anteriores y las que están cuentan con menos ejemplares. A excepción de las Ilarrakas (Clitocybe nebularis), la abundancia de setas de cada especie es muy baja, no detectándose brotes nuevos en ninguna especie. Esto, junto con la predicción meteorológica de bajada de temperaturas nos indica claramente que estamos finalizando la temporada, al menos en los bosques caducifolios.
No se ha encontrado ningún ejemplar de Boletus gr. edulis en los muestreos realizados, no obstante seria posible encontrar alguno aislado.

1. Trompeta de los muertos / Saltsaperretxiko beltza (Craterellus cornucopioides) 10%
2. Hongos / Onddoak (Boletus gr. edulis) 5%
3. Gamuza / Tripakia (Hydnum repandum) 10%
4. Seta de marzo / Martxoko ezkoa (Hygrophorus marzuolus) 0%
5. Rebozuelo / Zizahoria (Cantharellus cibarius) 10%
6. Amanita de los césares / Gorringoa (Amanita caesarea) 0%
7. Hongo de roble / Haritz onddoa (Leccinum quercinum) 0%
8. Carbonera / Gibelurdina (Russula gr. cyanoxantha) 10%
9. Amanita enrojeciente / Ardotsua (Amanita rubescens) 10%
10. Boleto de pie rojo / Onddo hankagorria (Boletus erythropus) 10%
11. Palometa (Tricholoma columbetta) 10%
12. Rozites (Cortinarius caperatus) 20%
13. Pardilla / Ilarraka (Clitocybe nebularis) 30%

Irakurketa

Kilogramo orduko produkzioaren kalkulua egiten dugu espezie jangarri bakoitzaren ale kopurua aurrez ezarritako batez besteko pisuaz biderkatuz. Batez besteko pisu horiek zenbatespenak dira, eta aldatzen ahal dira 100 g gorabehera espezie handienetan, hala nola, onddoak (Boletus gr. edulis);  35 g ertainetan, hala nola, ilarrakak (Clitocibe nebularis) eta gibelurdinak (Russula gr. cyanoxantha); 10 g espezie txikienetan, hala nola, ziza horia (Cantharellus cibarius) eta 5 g saltsa perretxiko beltza (Cratarellus cornucopioides).

0% = Hutsa: 0 kg/orduko
0 – 25% = Urria: 0,25 kg/orduko baino gutxiago
25 – 50% = Ez ugaria: 0,25-0,75 kg/orduko
50 – 75% = Ugaria: 0,75-1,25 kg/orduko
75 – 100% = Oso ugaria: 1,25-1,5 kg/orduko